Częstotliwość usług

Oferujemy również pełen zakres prac związanych z utrzymaniem czystości na bieżąco oraz na specjalne okazje. Częstotliwość świadczonych przez nas usług uwarunkowana jest stopniem użytkowania danego obiektu, rodzaju materiału, z jakiego są wykonane nawierzchnie oraz pory roku. Wszystkie terminy oraz zakres usług w pełni uzgadniane są ze zleceniodawcą.